MEFANET, AKUTNĚ.CZ, SEPSIS-Q

The MEdical FAculties NETwork (MEFANET) was created as part of a project focused on establishing and enhancing mutual cooperation among Czech and Slovak medical faculties and other faculties involved in the education of future health professionals. This cooperation consists in developing the education using modern information and communication technologies. Three fundamental elements of the MEFANET e-publishing system are: (1) medical disciplines linker, (2)  authentication/authorization framework, and (3) multidimensional quality assessment.
Recent development and activities within the network are focused, among others, on simulation-based learning objects, also known as electronic virtual patients or virtual clinical cases. Many of these materials have been created in connection with AKUTNE.CZ – an educational and publishing website dealing with the issues of acute and emergency medicine. Over 30 interactive algorithms in the Czech and English languages have been already developed and published online, allowing users to test and improve their knowledge and skills in the field of acute medicine.
The educational portal SEPSIS-Q has been designed for the publication of clinical scenarios, which describe real cases of severe sepsis and its treatment in an interactive manner. The scenarios are based on data from clinical practice, which was collected within the research database EPOSS.
The objective of all above-mentioned websites is to provide comprehensive information and educational materials, covering all aspects of acute medicine for undergraduate medical students and health professionals. The completed and published algorithms are preferably used either as outlines of Problem-Based Learning (PBL) sessions or as supplementary learning objects for training and adopting correct skills necessary for clinical reasoning.

Síť MEFANET vznikla jakožto projekt zaměřený na budování a posílení vzájemné spolupráce lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR v oblasti rozvoje výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Třemi základními prvky elektronické publikační platformy MEFANET jsou: 1) mapa lékařských disciplín, 2) autentizační/autorizační rámec, 3) vícerozměrné hodnocení kvality.
Současný vývoj a aktivity v rámci sítě jsou mimo jiné zaměřeny na simulační výukové objekty, rovněž známé pod označením „virtuální pacienti“ nebo „virtuální klinické případy“. Většina těchto materiálů vznikla v souvislosti s projektem AKUTNĚ.CZ – vzdělávacím a publikačním webovým portálem, který se zabývá tématy akutní medicíny. V češtině a v angličtině dosud vzniklo více než 30 algoritmů, které umožňují uživatelům otestovat si a zdokonalit své znalosti a dovednosti v oblasti akutní medicíny.
Vzdělávací portál SEPSIS-Q byl vytvořen za účelem publikace klinických scénářů, které interaktivní formou popisují skutečné případy těžké sepse a její léčby. Scénáře jsou založeny na datech z klinické praxe, která byla získána v rámci výzkumné databáze EPOSS.
Cílem všech uvedených projektů je být komplexním zdrojem informací a vzdělávacích materiálů, které pokryjí všechny aspekty akutní medicíny a vzdělávání studentů i zdravotnických pracovníků v této oblasti. Finální a publikované algoritmy jsou využívány především jako koncept pro výuku typu Problem-Based Learning (PBL) nebo jako doplňkové výukové materiály pro nácvik a osvojení správného klinického rozhodování.

 

Odkazy / Links

www.mefanet.cz
www.akutne.cz
www.sepsis-q.cz

 

Doporučené publikace / Further readings

Schwarz, D., Štourač, P., Komenda, M., Harazim, H., Kosinová, M., Gregor, J., Hůlek, R., Smékalová, O., Křikava, I., Štoudek, R., Dušek, L. Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of Medical Internet Research, 2013; 15(7): 298-311.
http://www.jmir.org/2013/7/e135/
Schwarz, D., Adamus, M., Černý, V., Dušek, L., Maláska, J., Matějovič, M., Ševčík, P., Šrámek, V., Slezák, M. EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie & intenzivní medicína, 2013; 24(4): 240-249.
http://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina-clanek/eposs-sepsis-q-navrh-a-popis-reseni-projektu-pro-sledovani-lecby-morbidity-a-mortality-pacientu-s-tezkou-sepsi-v-41430
Štourač, P., Harazim, H., Schwarz, D., Křikava, I., Komenda, M., Štoudek, R., Smékalová, O., Kosinová, M., Hůlek, R., Maláska, J., Šustr, R., Šnábl, I., Dušek, L., Gál, R. AKUTNE.CZ algorithms and SEPSIS-Q scenarios as interactive tools for problem based learning sessions in medical education. MEFANET Journal, 2013; 1(2): 61-73.
http://mj.mefanet.cz/index.php?pg=articles--mj-02130330
Majerník, J., Schwarz, D., Komenda, M., Dušek, L. A Unified Educational Platform of Multimedia Support in Education at Medical Faculties of MEFANET Project. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2012; 55: 476-484.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812039894
Komenda, M., Schwarz, D., Feberová, J., Štípek, S., Mihál, V., Dušek, L. Medical faculties educational network: Multidimensional quality assessment. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2012; 108(3): 900-909.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260712001186